Dec 6, 2010 | Exhibitions, News

Salon Savremene Galerije Zrenjanin OBJEKTI

Salon Savremene Galerije Zrenjanin
“Objekti” Bosiljke Zirojević

U Salonu Savremene galerije Zrenjanin u ponedeljak 06.12.2010 u 19 h biće otvorena izložba  slika – objekti Bosiljke Zirojević

Predeo se često javlja kao predložak za univerzalne dijalektičke procese, odnosno kao povod za umetničko delovanje gde on ne postoji takav kakav jeste već nastaje izdvajanjem različitih iskustva i njihovim prevođenjem u umetničko delo.

U svom radu Bosiljka Zirojević prevazilazi konvencionalne slikarske tehnologije da bi došla do pročišćenih, autonomnih formi bez narativnosti. Svoja dela bazira na istraživanju predela i prostora koji je okružuju često koristeći zemlju odnosno terakotu na svojim slikama. Upravo taj rad  sa zemljom i mogućnost da je dodirne i oblikuje, isto kao kad se pokreće Zemljina kora, oslobađa veliku energiju koja se u njenom radu transformiše u materiju. Čovek ima potrebu da prirodu shvati i savlada, te da je stalno i iznova gleda i tumači i da se usaglasi sa njom. Umetnica zato svoj ritam usaglašava sa sveukupnim ritmom postojanja, ritmom prirode spajajući matrijalno odnosno vidljivo sa duhovnim odnosno nevidljivim stvarima stvarajući slike – objekte koje izjednačava sa prirodom kao suprotnost naglom bujanju industrijske civilizacije i tehnološkog napretka koji prožima sve sfere čovekovog života, nudeći nova značenja veze čoveka i prirode.
Svojim slikama – objektima stvara nove prostorne odnose, novu prirodu gde su elementi one prave (terakota) samo sredstvo za buđenje prirode Bosiljke Zirojević. (Slavica Popov)

Bosiljka Zirojević je rođena 1971. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1994.godine, odsek slikarstvo, u klasi profesora Dušana Todorovića.
Postdiplomske studije, odsek slikarstvo, završila na istoj akademiji 2000.godine.Član ULUV, ULUS i umetničke grupe “Multiflex”.Zaposlena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu kao vanredni profesor na predmetu slikarstvo.
Izložba će biti otvorena do 17.12.2010.

Art for the art’s sake

Art for the art’s sake

sreda, 29. nov @ 10:00 - KS Svilara / Novi Sad CON 2023  /  novembar – 1. decembar NOVI SAD  /  U okviru CON konferencije, imaćemo priliku da prisustvujemo panel diskusiji pod nazivom Art for the art's sake koja će se održati 29. novembra u Kulturnoj stanici Svilara...

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

07.11.2023. Večeras u galeriji Hilger NEXT u Beču, od 19h, otvara se izložba ''Games, Planes and Soft Openings'', koja se realizuje u saradnji Asocijacije umetničkih galerija Srbije i galerije Ernst Hilger iz Beča. ''Lebdeći između lakoće i težine, nežnosti i...

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Galleria Immaginaria Via Guelfa 22 A / R Firenze Artista serba, nata a Novi Sad, Bosiljka Zirojević Lečić si ispira all’astrattismo geometrico della prima metà del XX secolo, rappresentato da importanti artisti quali Malevich, Mondrian e nel neoplasticismo olandese....