BIO

BOSILJKA ZIROJEVIĆ LEČIĆ

Bosiljka Zirojević Lečić


Bosiljka Zirojević Lečić (1971, Novi Sad, Serbia)
Graduated (B.A.) from the Academy of Arts in Novi Sad in 1994 at the Painting Department. The postgraduated studies (M.A) at the Painting Department, finished at the same Academy 2000. Since year 2000 worked at the Academy of Arts in Novi Sad at the Department of Fine Arts.
Currently she is a Professor at the same institution and Head of the Department of Fine Arts.
Member of ULUV (Association of Fine Arts in Vojvodina) and ULUS (The Serbian Association of Fine Arts) since year 1995. Also, she is a member of art group Multiflex where collaborates with other artists on multimedia artistic projects.
From year 1992 took part in over 120 group exhibitions in the region and abroad: Serbia, Poland, Italy, China, Germany, Japan, Switzerland, Great Britain, Austria… Nominated by numerous fine arts critics in different national selections of artists within contemporary art scene.
She has had 23 solo exhibitions and received several awards for art work: Special Award at the 6th Exhibition “Salon for the Young Artists” (Serbia, 1998); Annual Award for the best solo exhibition in the Gallery of the Foundation of I. M. Kolarac, Belgrade (Serbia, 2001); Award at the Exhibition 30th Artistic October Salon Novi Sad (Serbia, 2001); Award at the 10th Exhibition of Drawings (Serbia, 2003); Award at the Exhibition „30×30“ (Serbia, 2009); Award jury at 27th International Short Film Festival – art group Multiflex (Germany, 2011); Award „Milivoj Nikolajevic“ (Serbia, 2016).

She coordinated many projects in the field of art and education: International Art Festival “Startfest” (Academy in Novi Sad, 2007); Project “Reciklart” (2011, 2012); International project „Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad“ (Visegrad Fund, 2014); Project „Art Start“ (Academy in Novi Sad, 2015/16/17); Project and research “Inclusion through Creative Expression” (Inclusive Work Center, Academy in Novi Sad, 2017).She participated in many international symposiums and conferences. Member of several boards at the Faculty and the University; member of several art galleries Council.

Engaged in research of traditional and new visual media, their parallels and overlapping. Relation of the internal and the external space is a field where she explores the possibilities of expression, abstraction, through different mediums and disciplines (art, ecology, urbanism, visual culture…).

 

Bosiljka Zirojević Lečić

Rođena 1971. godine u Novom Sadu.Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1994. godine, odsek Slikarstvo.Postdiplomske studije, odsek Slikarstvo, završila na istoj Akademiji 2000. godine.Redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, uža oblast Slikarstvo.

Član udruženja ULUV-a i ULUS-a od 1995. godine. U okviru umetničke grupe Multiflex sarađuje sa drugim umetnicima u realizaciji multimedijalnih umetničkih projekata.
Od 1992. godine izlagala na preko 130 kolektivnih izložbi, u zemlji i inostranstvu. Izlagala 23 puta samostalno, dobitnica je više nagrada za umetnički rad. Koordinator više projekata u oblasti likovne umetnosti i edukacije, kao i inkluzivnog rada u okviru kreativnog izražavanja.

Bavi se istraživanjem odnosa slikarstva i drugih likovnih medija, njihovim paralelama i preklapanjima. Odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora je polje gde istražuje mogućnosti izražavanja, apstrahovanja; kroz različite materijale, ideje…u cilju povezivanja različitih medija i oblasti (umetnost, ekologija, urbanizam, vizuelna kultura…). 

Samostalne izložbe (izbor):2022. Novi Sad, Galerija Ogranka SANU, slike „Vibrantne forme“2021. Osijek, Hrvatska, Galerija „Knifer“, slike i crteži „Meke forme, oštre forme“2020. Beograd, Prodajna galerija Beograd, Virtuelna galerija – izložba radova2019. Beograd, „Concept Gallery“, slike – objekti „Meke forme“2018. Ulm, Nemačka, 11. Internationales Donaufest, „Grenzenlos“ (sa Anom Petrović)     2017. Kikinda, Galerija „Terra“, slike „Ahromatske kompozicije – Meke forme“ 2016. Beograd, Kulturni centar Magacin, slike – objekti „Meke forme“ 2013. Beograd, Prodajna galerija Beograd, slike – objekti „Geometrizacija“          Beograd, Galerija „Blok“, slike – objekti „Ahromatske kompozicije“2012. Novi Sad, Galerija Ogranka SANU, slike „Kompozicije“2010. Zrenjanin, Galerija savremene umetnosti, slike-objekti           Novi Sad, Galerija ULUV-a, slike-objekti „Ritmovanje“    2007. Beograd, Dom omladine, slike – objekti2005. Čačak, Galerija Doma Kulture, slike, reljefi i crteži2003. Apatin, Galerija “Meander”          Sombor, Galerija “Laza Kostić”2001. Beograd, Kolarčeva zadužbina, crteži i reljefi

Nagrade: 2016. Nagrada „Milivoj Nikolajević“, umetnička kolonija Borkovac, Ruma 2011. Nagrada žirija, 27th Hamburg International Short Film Festival, Multiflex: „Monkey Spa“ 2009. Nagrada, Izložba 30×30, Zrenjanin2003. Nagrada na X izložbi crteža, Šabac.2001. Nagrada XXX Oktobarskog salona, Novi Sad 2001. Godišnja nagrada Kolarčeve zadužbine za najuspešniju samostalnu izložbu 1998. Specijalna nagrada V Salona mladih, Sr. Karlovci.

Relation of the internal and the external space is a field where I explore the possibilties of expression, abstraction, through different mediums and disciplines.Mainly, my works are in the form of paintings – objects, objects – paintings from several series,  where in a a few levels in mutual relations of  elements are establishing relation between state of rhythm and rhythmics in process.The dominant forms are plates, built and marked on selected areas of the picture, fitted in and connected to each other as a symbolic system of keys. Abstract, two – dimensional arrangement of colours, surface and symbols and reduced into a strictly geometrical form, can be compared to the Hard – edge painting and minimalism in the visual art .

Osnovna premisa mog slikarskog izražavanja, već duži vremenski period, odnosi se na potrebu za stalnim  eksperimentisanjem sa samim konstruktom slike – materijalom od koga je slika “sačinjena”. U već uspostavljenom sistemu geometrijskih, redukovanih formi koje čine moj slikarski izraz, površina slike – njena pikturalna vrednost, afirmiše se kao još jedno polje delovanja i mogućnosti za izražavanje. Pozicioniranje materijala/materije kao gradivnog elementa slike, pruža mogućnost rada i istraživanja u “proširenom polju slikarstva” gde određena svojstva upotrebljene materije, pružaju potencijal za razvijanje specifičnog umetničkog izraza.

Upotrebom nekonvencionalnih slikarskih podloga – aluminijum, pliš, PVC materijali, folije, vuneni štof…slika postaje deo procesa kojim je “prevodim” u sliku-objekat, pored već ustanovljenog plastičkog jezika/sistema organizacije površine. Ovakav skulpturalan tretman slike kao objekta, pruža mi čitav niz novih modaliteta u pozicioniranju njenog vizuelnog i prostornog dejstva. U isto vreme, odabrani materijal, uz minimalne intervencije, čini osnovu sistema geometrijskih slika – formi koje su svesno lišene boje (korišćeni materijali su najčešće ahromatski) i u takvom redukovanom poretku svih formalnih elemenata, uspostavlja se relacija između ritma kao stanja i ritmovanja kao procesa.

Dominanatan materijal korišćen u radu je tekstil – vuneni štof, koji u samom procesu stvaranja postaje  materijal koji “čini” sliku tj. prevodi je u objekat. Upotrebom tekstila kao gradivnog elementa, podloga slike postaje primarno područje objekta – predstave, sa određenim specifičnostima i kvalitetima – mekoće, elastičnosti, taktilnosti…

U samoj organizaciji prostora slike – objekta dominiraju geometrijske forme, koje su markirane spojevima (šavovima) i koje se međusobno uklapaju. Spojevi su negde suptilni i blago naznačeni, a na nekim radovima su robusni i naglašeni – čineći na taj način, reljefni crtež koji iz plohe izlazi u prostor. Mekoća samog materijala koji čini sliku i gradi kompoziciju, suprostavljena je tvrdoći linearnog crtačkog sistema koji se pojavljuje kao mreža linija određene dinamike. 

Bosiljka Zirojević Lečić

BOSILJKA ZIROJEVIĆ LEČIĆ

NEWS

Art for the art’s sake

Art for the art’s sake

sreda, 29. nov @ 10:00 - KS Svilara / Novi Sad CON 2023  /  novembar – 1. decembar NOVI SAD  /  U okviru CON konferencije, imaćemo priliku da prisustvujemo panel diskusiji pod nazivom Art for the art's sake koja će se održati 29. novembra u Kulturnoj stanici Svilara...

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

07.11.2023. Večeras u galeriji Hilger NEXT u Beču, od 19h, otvara se izložba ''Games, Planes and Soft Openings'', koja se realizuje u saradnji Asocijacije umetničkih galerija Srbije i galerije Ernst Hilger iz Beča. ''Lebdeći između lakoće i težine, nežnosti i...

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Galleria Immaginaria Via Guelfa 22 A / R Firenze Artista serba, nata a Novi Sad, Bosiljka Zirojević Lečić si ispira all’astrattismo geometrico della prima metà del XX secolo, rappresentato da importanti artisti quali Malevich, Mondrian e nel neoplasticismo olandese....