Nov 5, 2023 | Exhibitions, News

Ženstvenost u geometrijskoj apstrakciji

Iz teksta kataloga izložbe | From the exhibition catalog text

http://geometrija.org/
FB

Izložba „Ženstvenost u geometrijskoj apstrakciji” je, nadam se, samo početak jednog novog fokusa na umetnost geometrijske apstrakcije u Srbiji uopšte. Izložbu sam organizovala i priredila bez ikakve institucionalne, finansijske podrške Republike Srbije, isključujući Modernu galeriju Lazarevac koja je u njenom konceptu prepoznala vrednost. Apstraktna umetnost pokazuje i danas, više od sto godina od kada je otkrivena u formi u kojoj je kao estetsko i konceptualno jedinstvo prepoznaje istorija umetnosti, potencijal za beskonačno istraživanje. Sva dela umetnica koje su uzele učešća u ovom projektu svedoče o tome. Ne vidim ni najmanjeg razloga zbog kojeg bi se moji napori na njenom razvoju i promociji završili ovom izložbom, i koristim priliku da ovde već iznesem plan da se ova izložba razvije u bijenalnu manifestaciju umetnosti geometrijske apstrakcije.

U prethodnim decenijama kod nas nije postojao sistematski napor da se identifikuje i predstavi doprinos ovoj grani apstrakne umetnosti od strane specifično umetnica. To je ono što me je primarno motivisalo da razvijem i implementiram ovakav projekat. Sigurna sam da dela sedamnaest umetnica, predstavljenih individualno ali jedinstvenog izraza, svedoče o jednoj izuzetnoj stvaralačkoj energiji koju možemo da prepoznamo kao celinu uprkos svim razlikama u pojedinačnim senzibilitetima. Smatram da je to dovoljan motiv za buduća okupljanja i istraživanja u pravcu koji je ova izložba tek skicirala. To je ujedno i razlog zbog kog sam, u ovom uvodnom razmatranju, izbegla sve pokušaje estetičko-konceptualnih klasifikacija, teorijske analize, čak i površne sistematizacije. Smatram da su učesnice ovog projekta i njihova dela rečiti u tom smislu sami za sebe, kao i da će teorijski diskurs savremene srpske geometrijske apstrakcije prirodno evoluirati iz daljih napora u okupljanju i komunikaciji. Nadam se da će mi se pružiti prilika da tom razvoju svedočim i u budućnosti.


The exhibition ‘Femininity in Geometric Abstraction’ is, I hope, just the beginning of a new focus on the art of geometric abstraction in Serbia in general. I organized and prepared the exhibition without any institutional or financial support from the Republic of Serbia, excluding the Modern Gallery Lazarevac, which recognized its value in its concept. Abstract art shows even today, more than a hundred years since it was discovered in the form that history of art recognizes as an aesthetic and conceptual unity, the potential for infinite exploration. All the works of the artists who participated in this project testify to this. I see no reason whatsoever why my efforts in its development and promotion should end with this exhibition, and I take this opportunity to already announce the plan to develop this exhibition into a biennial event of geometric abstraction art.

In previous decades, there has been no systematic effort in our country to identify and present the contribution to this branch of abstract art specifically by female artists. This is what primarily motivated me to develop and implement such a project. I am sure that the works of the seventeen artists, presented individually but with a unified expression, testify to an extraordinary creative energy that we can recognize as a whole despite all the differences in individual sensibilities. I believe that this is sufficient motivation for future gatherings and research in the direction that this exhibition has only outlined. That is also the reason why, in this introductory consideration, I avoided all attempts at aesthetic-conceptual classifications, theoretical analysis, even superficial systematization. I believe that the participants of this project and their works are eloquent in this sense by themselves, and that the theoretical discourse of contemporary Serbian geometric abstraction will naturally evolve from further efforts in gathering and communication. I hope that I will have the opportunity to witness this development in the future.

Dr. Miona Marta Marković

Art for the art’s sake

Art for the art’s sake

sreda, 29. nov @ 10:00 - KS Svilara / Novi Sad CON 2023  /  novembar – 1. decembar NOVI SAD  /  U okviru CON konferencije, imaćemo priliku da prisustvujemo panel diskusiji pod nazivom Art for the art's sake koja će se održati 29. novembra u Kulturnoj stanici Svilara...

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

07.11.2023. Večeras u galeriji Hilger NEXT u Beču, od 19h, otvara se izložba ''Games, Planes and Soft Openings'', koja se realizuje u saradnji Asocijacije umetničkih galerija Srbije i galerije Ernst Hilger iz Beča. ''Lebdeći između lakoće i težine, nežnosti i...

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Galleria Immaginaria Via Guelfa 22 A / R Firenze Artista serba, nata a Novi Sad, Bosiljka Zirojević Lečić si ispira all’astrattismo geometrico della prima metà del XX secolo, rappresentato da importanti artisti quali Malevich, Mondrian e nel neoplasticismo olandese....