Sep 26, 2023 | Exhibitions, News

Galerija Akademije Umetnosti, Projekat Slika 2023

Galerija Akademije umetnosti
Bulevar Mihajla Pupina 20
26. septembar – 06. oktobar 2023.
Otvaranje u utorak (26. septembar) u 20.00

Katedra za slikarstvo Departmana likovnih i primenjenih umetnosti vas poziva na otvaranje izložbe “PROJEKAT SLIKA” u utorak 26. septembra 2023. sa početkom u 20.00 časova u Galeriji Akademije umetnosti (Bulevar Mihajla Pupina 20).

Prvi put u ovom izlagačkom prostoru, svoje radove će grupno predstaviti profesori i saradnici zaposleni na Katedri za slikarstvo: Bosiljka Zirojević Lečić, Vlado Rančić, Dragan Matić, Vidoje Tucović, Goran Despotovski, Lidija Marinkov, Marina Vojvodić, Bojan Novaković, Sonja Radaković, Ana Vrtačnik, Nemanja Milenković, Luka Drljan.

Projekat Slika nastao je 2011. godine u težnji da asimilira i predstavi različito pozicioniranje slike i slikarstva, generacijske promene, kao i nestandardne netipične sisteme tumačenja slike u savremenoj umetničkoj praksi. Težnja projekta je da se objedinjavanjem različitih poetika svih autora-izlagača otvori još jedan dijalog o mogućim istraživačkim, asocijativnim, ontološkim i diskurzivnim elementima tumačenja slike.

Ovako koncipirana tema ima za cilj da idejno postavi i stvori osnovu za još jedan novi niz procesa u posmatranju, percepciji i analizi dela kroz kategoriju slike danas. Izlagači u okviru ovogodišnjeg projekta Slika su profesori i saradnici Katedre za slikarstvo Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Dizajn plakata: Stefan Ilić, stručni saradnik na Katedri za grafičke komunikacije.

ENGLISH

PROJECT OF THE PICTURES

Gallery of the Academy of Arts (20 Mihajla Pupina Boulevard)

26. September – 06 October 2023

opening on Tuesday (26th) September) at 20.00 hours

The Department of Painting (Department of Fine and Applied Arts, @akademijaumetnostinovisad Academy of Arts – University of Novi Sad), invites you to the opening of the exhibition “PICTURE PROJECT” on Tuesday 26. September at 8 pm in the Gallery of the Academy of Arts (20 Mihajla Pupina Boulevard)!

For the first time in this exhibition space, professors and associates employed at the Department of Painting will present their works in groups: Bosiljka Zirojević Lečić, @rancic_vlado Vlado Rančić, @bojan.novakovic.944 Dragan Matić, Vidoje Tucović, @dragan6062 Goran Despotovski, @goran_despotovski Lidija Marinkov, Marina Vojvodić, @lidijaanti Bojan Novaković, @soponjapa Sonja Radaković, @ana. gardener Ana Vrtačnik, @nemanja____milenkovic Nemanja Milenković, @luka_drljan Luka Drljan

The Image project was created in 2011. years seeking to assimilate and present different positioning of painting and painting, generational changes, as well as nonstandard atypical systems of image interpretation in contemporary artistic practice. The aim of the project is to unify different poetics of all authors-exhibitors to open another dialogue about possible research, associative, ontological and discursive elements of interpretation of the image. A concept like this aims to conceptually set and create the basis for yet another new set of processes in observation, perception and analysis of work through the image category today. The exhibitors in this year’s Painting project are professors and associates of the Department of Painting at the Academy of Arts in Novi Sad.

Poster design: Stefan Ilic @stefanilic6

Art for the art’s sake

Art for the art’s sake

sreda, 29. nov @ 10:00 - KS Svilara / Novi Sad CON 2023  /  novembar – 1. decembar NOVI SAD  /  U okviru CON konferencije, imaćemo priliku da prisustvujemo panel diskusiji pod nazivom Art for the art's sake koja će se održati 29. novembra u Kulturnoj stanici Svilara...

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

Vienna: Games, Planes and Soft Openings

07.11.2023. Večeras u galeriji Hilger NEXT u Beču, od 19h, otvara se izložba ''Games, Planes and Soft Openings'', koja se realizuje u saradnji Asocijacije umetničkih galerija Srbije i galerije Ernst Hilger iz Beča. ''Lebdeći između lakoće i težine, nežnosti i...

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Firenze | Tra le pieghe dello spazzio

Galleria Immaginaria Via Guelfa 22 A / R Firenze Artista serba, nata a Novi Sad, Bosiljka Zirojević Lečić si ispira all’astrattismo geometrico della prima metà del XX secolo, rappresentato da importanti artisti quali Malevich, Mondrian e nel neoplasticismo olandese....